سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود (اسلاید) پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین pdf و نقش حمل و نق

پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین pdf اثر بخش

و نقش حمل و نقل در توسعه پایدار و لجستیک

 

دید کلی؛

فایل پاورپوینت مقاله مدیریت زنجیره تامین pdf و نقش حمل و نقل در توسعه پایدار و لجستیک، در قالب 75 اسلاید پاورپوینت جامع و کامل به صورت pdf آماده شده است

 

 

فهرست مطالب مدیریت زنجیره تامین pdf و نقش حمل و نقل در توسعه پایدار

1-تعریف مدیریت زنجیره تامین

2-اهداف مدیریت زنجیره تامین

3-فرایند های اصلی زنجیره تامین

4-پنج سطح عملکرد مدیریت زنجیره تامین

5-مدیریت زنجیره تامین و تجارت الکترونیک

6-مدیریت زنجیره تامین سنتی و الکترونیکی

7-مشکلات زنجیره تامین

8-اثر شلاق چرمی

9-علل وقوع اثر شلاق چرمی

10-اقداماتی برای مقابله با شلاق چرمی

11-ضعف ها و مشکلات زنجیره تامین کالا در ایران

12-مزایا و منافع زنجیره تامین

13-نتیجه

14-«طراحی برای لجستیک»رهیافتی درجهت کاهش قیمت تمام شده محصول –مطالعه موردی

15-سه اصل «طراحی برای لجستیک» در هنگام طراحی محصول

16-وتجربیات موفق درایرانERP

17-ERP وتجربیات موفق درایران-تجربه‌های موفقیت‌آمیز

18-ERPوتجربیات موفق درایران وچالش های پیش رو

19-انتخاب استراتژی مناسب ناب بودن یا چابک بودن-مطالعه موردی

20-کارکرد تفکر ناب چابکی سازمانی

21-چابکی زنجیره‌های تأمین

22-ایران هاب لجستیکی بین المللی-مطالعه موردی

23-سابقه دیرینه لجستیکی ایران

24-رویکرد کشورهای رقیب به هاب لجستیکی

25-چشم انداز ایران در هاب لجستیکی و چالش های پیش رو

26-ایران کشوری لجستیکی

27-مقایسه قابلیت های بالقوه ایران و کشورهای رقیب لجستیکی

28-ایجاد شبکه توزیع قدرتمند،شتاب دادن به تولید داخلی –مطالعه موردی

29-دو اهرم اساسی برای ایجاد این انگیزه و تحریک مشتری در ایران

30-راهکارهای پیشنهادی برای رونق‌ گرفتن تولید داخلی

31-آلمان چگونه به هاب تجاری اروپا تبدیل شد-مطالعه موردی

32-سرمایه گذاری در آلمان و علت تمایل سرمایه کذاران

33-زیرساخت های توزیع کشورآلمان

34-آمایش لجستیکی وایجاد هاب های لجستیکی،حلقه مفقوده و پاشنه آشیل توسعه لجستیک درایران-مطالعه موردی

35-بررسی وضعیت و زیرساخت های لجستیکی ایران

36-مقایسه زیرساخت‌ها و عملکرد لجستیکی ایران با کشورهای رقیب منطقه‌ای

37-توصیه‌های لازم برای توسعه لجستیک تجاری کشور و درنتیجه رسیدن به رشد اقتصادی پایدار

38-جایگاه زنجیره تامین درمدیریت نوین-مطالعه موردی

39-مدیریت زنجیره ارزش

40-خوشه های لجستیکی و نقش آن ها در اشتغالزایی-مطالعه موردی

41-مفهوم خوشه لجستیکی از نظر مبانی علمی

42-ویژگی برجسته خوشه‌‌های لجستیکی

43-تفاوت بین خوشه­‌های لجستیک و سایر خوشه‌های صنعتی

44-راههای بهبودوتوسعه لجستیک وزنجیره تامین کشوربا الگوی -3Pمطالعه موردی

45-معرفی مدل3P

46-یک تجربه بین‌­المللی

47-بکارگیری الگوی 3Pبرای ایران و ارایه راهکارهای بهبود و توسعه

48-راهکارهای بهبود در ضلع نخست: نیروی انسانی

49-راهکارهای بهبود در ضلع دوم: فرایندها

50-راهکارهای بهبود در ضلع سوم: شرکا و همکاران

51-چگونگی کاربرد موفقیت آمیزرایانش ابری درلجستیک وزنجیره تامین-مطالعه موردی

52-چگونگی کاربرد موفقیت آمیز رایانش ابری در لجستیک وزنجیره تامین-تاریخچه

53-اصول اولیه «ابر»

54-برنامه‌‌های کاربردی حوزه لجستیک وزنجیره تأمین در محیط ابری

55-چالش‌های بهره‌گیری از فناوری رایانش ابری

56-چرا باید زنجیره های عرضه متعدد ایجادکنید-مطالعه موردی

57-سازگارشدن با سلایق مشتریان-چندمثال موردی

58-بنادر نسلی و جایگاه ایران درمنطقه

59- بنادر نسل اول

60-بنادر نسل دوم

61-بنادر نسل سوم

62-خدمات صنعتی در بنادر نسل سوم

 

توضیحات بیشتر و دانلود