سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود بررسی طراحی و مدلسازی اتصالات صلب با نرم افزار انسیس

طراحی و مدلسازی اتصالات صلب با نرم افزار انسیس

در این پایان نامه طراحی و مدلسازی اتصالات صلب با نرم افزار انسیس صورت می گیرد


مشخصات فایل

تعداد صفحات 90
حجم 2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی عمران


توضیحات کامل

دانلود پایان نامه مهندسی عمران

طراحی و مدلسازی اتصالات صلب با نرم افزار انسیس

 
*توجه:
پایان نامه دارای 130 (صدوسی)شکل می باشد که در محتوا ضمیمه شده است.
 
 
چکیده:
مدلسازی و تحلیل عددی اتصالات صلب ساخته شده از فولادهای پرمقاومت ، کفایت لرزه ای و شکل پذیری این نوع اتصالات مورد بررسی قرار گیرد . روش تحلیل برمبنای تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت اثر بارهای افزاینده قرار دارد . در این تحقیق تعداد 4 نوع اتصال صلب اتصال با ورق میانگذر و اتصال با ماهیچه ،RBS مختلف ( اتصال گیردار با جوش نفوذی، اتصال با مقطع تیر AISC Seismic و FEMA- از پایین جوشی ) که همگی مورد تایید آیین نامه های لرز های 350 هستند، مورد بررسی قرار گرفتند . همچنین از چهار نوع فولاد ساختمانی نرمه و Provision 2002 نیز برای مدلسازی مصالح استفاده شد ه است . منحنی های هیسترزیس لنگر - DIN پرمقاومت آیین نامه دوران استخراج شده از نتایج تحلیل این اتصالات، نشان دهنده رفتار قابل قبول لر ز های برای این نوع مصالح میباشد. همچنین مقادیر شکل پذیری و میرایی ویسکوز معادل برای آنها محاسبه شده است . 
 
نتایج نشان می -دهند که با افزایش مقدار تنش تسلیم فولاد، از میزان شک ل پذیری و میرایی اتصال و مفاصل پلاستیک کاسته میشود. ولی با این وجود اظهار نظر در مورد اقتصادی بودن استفاده از فولاد پرمقاومت در صنعت ساختمان احتیاج به بررسی بیشتری دار د . زیرا مقدار مصرف فولاد در ساختمان به عوامل دیگری همچون ضریب رفتار نیز بستگی دارد و در نهایت ممکن است به کاهش وزن مصرفی فولاد منجر شود، که (R) این نوع سازه ها خود باعث صرفهجویی در هزینه های ساخت، مصالح و منابع طبیعی میشود.همچنین کاربرد فولاد پرمقاومت در کشش بیشتر از فشار می باشد . زیرا در فشار مسائل کمانشی حکمفرما بوده و اگر مقاطع خیلی از حد طبیعی کوچکتر شوند، طرح توجیه اقتصادی خود را از دست می -دهد. درحالیکه در اعضای کششی که براساس حداکثر لاغری مجاز کششی انتخاب نشده اند، انتخاب فولاد پرمقاومت میتواند مقرون به صرفه میباشد.
 
در نهایت می توان نتیجه گرفت که استفاده از فولاد های پرمقاومت الزاماً موجب صرف ه جویی اقتصادی نشده و نوع سازه، معیارهای حاکم بر آن، نسبت قیمت فولاد پرمقاومت به فولاد معمولی و امکان تهیه آن در مدت زمان اجرای پروژه از عوامل موثر در تصمیمگیری و انتخاب نوع فولاد مصرفی میباشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

اتصالات صلب

شکل پذیری

فولادهای پر مقاومت

طراحی لرزه ای اتصالات

 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب

طراحی و مدلسازی اتصالات گیردار با نرمافزار ANSYS1

1- محاسبات اولیه طراحی اتصال2

2- طرح لرزه ای چند اتصال صلب جهت مقایسه9

2-1- اتصال تیر با مقطع کاهش یافته9
2-2- اتصال تیر با ورق میانگذر12
2-3- اتصال تیر با ماهیچه از پایین جوشی14

3- روش ارزیابی عملکرد لرزه ای اتصالات پیشنهادی17

معرفی خصوصیات و قابلیت های نرم افزار ANSYS18

1- تحلیل غیر خطی مادی18
2- رفتار خمیری مستقل از زمان19
المان های مورد استفاده22
1- معرفی المان های متناسب با فیزیک مساله23
6-  مدلسازی اتصال پیشنهادی24
7- معرفی مدلهای اجزاء محدود اتصالات28

7-1 مدل اتصالات تیر I شکل به ستون H شکل29

8 بررسی نتایج تحلیلهای اجزاء محدود30
8-1 تیرها30
8-2 ستون ( خارج از چشمه اتصال)39
8-3 چشمه اتصال ستون40
9- بررسی رفتار کلی اتصال52
10- مقایسه از نظر شکل پذیری57

11- نسبت میرایی ویسکوز معادل هر یک از نمونه ها68

جمعبندی نتایج تحلیلها و ارائه پیشنهادات78
1- بحث و نتیجهگیری78
2- ارائه پیشنهادات
فهرست مراجع و منابع85
 
       
 

توضیحات بیشتر و دانلود